Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke

Områdets ydelser er primært rettet mod voksne borgere med udviklingshandicap. Borgerne har betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, nogle af dem har en dom, eller er i risiko for at begå kriminalitet, og nogle af borgerne har komplekse udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddene i Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke