Området for Kommunikation og Specialpædagogik

Området for Kommunikation og Specialpædagogik (OKS) er en enhed under Specialsektoren, som tilbyder en række højt specialiserede ydelser til mennesker med funktionsnedsættelser.

Områdets ydelser er primært rettet mod mennesker, som har høretab, synsproblematikker, døvblindhed, komplekse kommunikationsproblematikker, samt mod børn og unge, som på anden måde har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Derudover har OKS et rehabiliteringstilbud for unge og voksne med medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Ydelserne spænder bredt fra rådgivning, vejledning og udredning over bo-, aktivitets-, aflastnings- og rehabiliteringstilbud til undervisning og materialeproduktion.

Tilbuddene i Området for Kommunikation og Specialpædagogik