Det regionale kontaktforum om handicap

Medlemmer af forummet er valgt for valgperioden 2022-2025.

Forummet har til opgave at drøfte og udtale sig om indhold og udførelse af den regionale virksomhed inden for de områder, der har relevans for mennesker med et handicap eller psykisk sygdom.

Dagsordener og referater

Se dagsordener og referater 

Deltagere

Det regionale kontaktforum om handicap består af 8 deltagere:

  • Fire medlemmer, som repræsenterer handicapområdet bredt, udpeges af Regionsrådet efter indstilling fra DH (Danske Handicaporganisationer)
  • Fire medlemmer udpeges af og fra Regionsrådet
  • Socialdirektøren for Specialsektoren

Øvrige repræsentanter fra administrationen og fagpersoner deltager efter behov.