Kvalitetsarbejde

 

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

I Specialsektoren arbejdes der på alle tilbud systematisk og kontinuerligt med at sikre og udvikle kvalitet i indsatsen til borgerne. Formålet er at levere den bedste kvalitet til borgerne på Specialsektorens tilbud.

Vi er i Specialsektoren optaget af, hvordan vi sikrer tryghed og robusthed i opgaveløsningen med henblik på at levere en stabil og vedholdende høj kvalitet til borgerne og de kommuner, vi samarbejder med. Kvalitetsarbejdet er derfor organiseret i et tværgående fællesskab. Tilbuddene i Specialsektoren arbejder ud fra et fælles fundament af viden om og rammer for organisatorisk og faglig kvalitet inden for en række centrale områder. Dette fundament danner desuden en fælles platform for udvikling på tværs af hele virksomheden.

Konkret er arbejdet med kvalitet tilrettelagt med afsæt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, som du kan læse mere om nedenfor.