Folkesundhed

Folkesundhedsområdet rummer de sundhedsfremme og forebyggelsesopgaver, der varetages i Region Nordjylland. Opgaverne varetages dels af konsulenter i Sundhedsplanlægning i forhold til de generelle og koordinerende funktioner og dels af regionens hospitaler i forhold til den patientrettede indsats.

I nedenstående kan du læse mere om, hvilke opgaver Region Nordjylland varetager på folkesundhedsområdet.