Området for Socialpsykiatri

Specialsektorens socialpsykiatriske botilbud i Region Nordjylland er samlet i Området for Socialpsykiatri. Området driver fem socialpsykiatriske botilbud rettet mod voksne borgere med en psykiatrisk diagnose. Borgerne kan derudover have en demenslidelse, et forbrug af rusmidler (dobbeltdiagnose), særlige sociale udfordringer eller lignende forhold.

Tilbuddene i Området for Socialpsykiatri