TeleCare Nord - Telemedicin i Nordjylland

Til praktiserende læger

Se instrukser vedr. 

Til hospitaler

Se instrukser vedr.

Til kommuner

Se instrukser vedr. 

Til patienter og pårørende

Se informationer vedr. 

Telemedicin til borgere med KOL er en fast del af det nordjyske sundhedsvæsen. Det er et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, hospitaler og praktiserende læger.

Læs mere om Telemedicin KOL

TeleCare Nord Hjertesvigt er et telemedicinsk projekt med deltagelse af de nordjyske kommuner, hospitaler samt PLO Nordjylland. 

Læs mere om Telemedicin Hjertesvigt

Der er mellem regeringen, KL og Danske Regioner indgået aftale om at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL i hele landet inden 2020.

Læs mere om national udbredelse af Telemedicin KOL

TeleCare Nord er den fælles telemedicinske servicefunktion i Nordjylland. Servicefunktionen er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. 

Læs mere om TeleCare Nord