Stop op - før livet stopper

Du har indflydelse på din behandling - også ved livets afslutning. Det er en god ide at gøre dig nogle overvejelser omkring det i god tid, og gerne længe før det bliver aktuelt. Vi har her på siden samlet nogle af de overvejelser, som du bør gøre dig sammen med dine nærmeste eller en læge.

Overvejelser inden du går bort

Øvrige overvejelser inden du går bort

Nedenstående er en liste over områder, du kan vælge at forholde dig til, mens du forsat er i stand til at give udtryk for dine ønsker. Listen er ikke udtømmende og der er ingen krav om, at man aktivt skal tage stilling til de ting, der står på listen. Brug det, du føler er relevant for dig.

Giv udtryk for dine ønsker, mens du fortsat kan.

Økonomi efter dødsfald