Sundhedssamarbejdsudvalget

Sundhedssamarbejdsudvalget er et centralt forum for styrkelse af samarbejdet mellem regionens hospitaler, praksissektoren og den kommunale indsats på sundhedsområdet.