Udsatterådet

Udsatterådet består af 18 medlemmer. Heraf tre regionsrådsmedlemmer samt en række repræsentanter for organisationer, der arbejder med udsatte borgere.

Udsatterådet gruppefoto 2022

Rådets medlemmer

Formand: Malou Skeel, regionsrådsmedlem
Næstformand: Jonas Jakobsen,  regionschef i Kirkens Korshær

 

Regionale repræsentanter i Udsatterådet

Marie Louise (Malou) Skeel - regionsrådsmedlem
Lis Mancini - regionsrådsmedlem
Lone Olsen - regionsrådsmedlem
Lisbeth Lagoni - Center for Patientstøtte
Hanne Skaarup - Aalborg Universitetshospital
Charlotte Fuglesang - Regionshospital Nordjylland
Tina Gram Larsen - Psykiatrien
Daniel Simonsen - Sundhedsplanlægning

Organisationer i Udsatterådet

Ann-Sofie Christensen - Social Sundhed
Flemming Riishøj - Sind
Guro Korterød - Center for Seksuelt Misbrugte
Heidi Vinther Mortensen - SAND
Jakob K. Andersen - Blå Kors
Jannie Johanson - Næstehjælperne
Jeanette Kaastrup - Reden
Jonas Jakobsen - Kirkens Korshær
Line Brix Madsen - Headspace 
Mette Svensson - Røde Kors

Rådets formål

At sikre et tættere samarbejde om sundhedspleje, behandlinger og opfølgning på fx kroniske lidelser tæt på de steder, hvor de udsatte og hjemløse borgere kommer. Udsatterådet skal sikre øget dialog og tættere koordination med de civile organisationer og udsatte borgere.

Udsatterådet skal bidrage med viden om socialt udsatte borgeres særlige behov på sundhedsområdet. Udsatterådet inddrages i relevante politiske og administrative drøftelser og bidrager dermed til
bedre og mere fleksible tilbud for udsatte borgere. Udsatterådet kan dermed medvirke til, at de mest udsatte borgere får nemmere adgang til regionens ydelser. Udsatterådet kan bidrage til arbejdet for større lighed i sundhed både ifm. forebyggelse og behandlingstilbud.
 
Udsatte forstås i denne sammenhæng som mennesker, der har et eller flere tunge sociale problemer fx sindslidelse, alkoholmisbrug, stofmisbrug, hjemløshed, prostitution, vold i nære relationer eller senfølger af seksuelle overgreb (Socialstyrelsens definition).