Tage Leegaard

Tage Leegaard

Parti: Det Konservative Folkeparti

Lærer 

Jestrupvej 8
7752 Snedsted
Mobil tlf.: 61760165
E-mail: t.leegaard@rn.dk

Medlem af:

  • Udvalg for Regional Udvikling og Innovation
  • Udvalg for Klima. Miljø og Bæredygtig Udvikling
  • Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og Rekruttering
  • Sundhedsudvalget