Uddannelse i tal

I Region Nordjylland er vi med til at uddanne fremtidens arbejdskraft. Mere end 8.000 gange om året byder vi en elev eller en studerende velkommen på én af regionens arbejdspladser

Her på siden kan du læse mere om, hvor mange studerende og elever vi har. Du kan også finde ud af, hvilke uddannelser der er i spil.

Uddannelse er en kerneopgave i Region Nordjylland – og en mangfoldig, varieret og bred opgave med deltagelse af mange ledere og medarbejdere på alle matrikler, året rundt og døgnet rundt.

Illustrationen viser, hvor mange forskellige uddannelser regionen modtager elever og studerende fra. De største grupper er hhv. medicin- og medis-studerende, sygeplejerskestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Men samlet er vi praktiksted for op til 40 forskellige uddannelser, når vi tæller alle med. Fra 25 uddannelser modtager regionen kontinuerligt studerende efter faste aftaler med uddannelsesinstitutionerne.

   

Illustrationen viser et udpluk af grunduddannelser i Region Nordjylland. Hver år stiller regionen over 8.000 uddannelsesforløb til rådighed for grunduddannelserne. I denne opgørelse er alle forløb medregnet, både korte og lange.

Fordelingen af de 8.200 uddannelsesforløb ser således ud:

  • SOSU-assistent: 10%
  • Sygeplejerske: 18 %
  • Medicin/medicin med industriel specialisering: 56 %
  • Andre grunduddannelser: 16 % (ca. 1.300 uddannelsesforløb)

Antallet af ”kliniske uddannelsesforløb pr. år” angiver, hvor mange gange et nyt klinisk uddannelsesforløb starter. Tallet angiver således ikke antal personer, da den samme studerende/elev kan påbegynde flere kliniske forløb det samme år.

Overordnet set opdeler vi uddannelserne i flere underkategorier: