Betaling og refusion af remedier til sondeernæring

Sundheds- og Ældreministeriets udtalelse vedrørende remedier til sondeernæring danner grundlag for patienters mulighed for refusion af udgifter til sonderemedier. Se, hvordan du kan søge om refusion herunder.

Procedure 

Sundheds- og Ældreministeriet udtalelse af d. 8. januar 2018 samt tilhørende lovgivning vedrørende remedier til sondeernæring danner grundlag for Region Nordjyllands behandling af ansøgninger om refusion af udgifter til remedier til sondeernæring (sonderemedier).

Se Sundheds- og Ældreministeriets udtalelse

 

Ansøg om refusion

Hvis du har haft udgifter til sonderemedier, kan du ansøge regionen om refusion af dine udgifter. Regionen vil herefter behandle din ansøgning og afgøre, din mulighed for hel eller delvis refusion af dine udgifter.

Du kan ansøge ved

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Ø

Mærk kuverten med: Ansøgning om sonderemedier

Dokumentation

Hvis regionen skal have mulighed for at yde refusion af udgifter kræver det relevant og tilstrækkelig dokumentation. Du skal derfor foruden din ansøgning (ansøgningsskema) medsende: 

  • dokumentation for, at der er tale om udgift til sonderemedier til brug for indtagelse af et lægeordineret ernæringspræparat (det kunne fx være journaludskrift) og
  • dokumentation for udgiftens afholdelse (det kunne fx være kvittering for din betaling).

 

Du kan kun modtage refusion fra én myndighed

For at modtage refusion fra regionen er det en forudsætning, at du ikke har modtaget dækning eller refusion af samme udgift fra andre (myndigheder).

Hvis din hjemkommune er forpligtet til at yde dækning eller refusion til dig, udbetaler regionen ikke refusion af udgiften. 

Udbetalingen vil ske på din nem-konto.