Ledelsesansvar

I Specialsektoren arbejder vi med et tydeligt fordelt ledelsesansvar mellem vores respektive ledelsesniveauer.

Formålet er at:

  • give et overblik og en fælles forståelsesramme for ledernes ansvar horisontalt og vertikalt i virksomheden
  • vise, hvad der forventes af de respektive ledelsesniveauer
  • give indblik i samspillet mellem de respektive ledelsesniveauer
  • adressere ledelsesansvaret i den direkte ledelseskæde

Beskrivelsen af ledelsesansvar i Specialsektoren er en overordnet beskrivelse. Det betyder, at beskrivelserne skal konkretiseres i dialog mellem lederne på det enkelte tilbud, således der opnås enighed om den enkelte leders konkrete ansvar, samt snitfladerne mellem de enkelte lederes ansvar.

Beskrivelsen af ledelsesansvar skal ses i sammenhæng med Region Nordjyllands overordnede og generelle forventninger til ledere som beskrevet i Region Nordjyllands ledelsesgrundlag