Regionen og erhvervsskoler vil lære de unge at bruge kunstig intelligens

Om Regionen Regional Udvikling

Med 10,6 mio. kr. i tilskud til de nordjyske ungdomsuddannelser vil Regionsrådet styrke især tekniske og digitale kompetencer hos de unge. Blandt i alt 21 nye initiativer er flere, der skal gøre eleverne bedre til at bruge kunstig intelligens i deres uddannelser og fremtidige job.

Regionsrådet har uddelt i alt 10,6 mio. kr. fra sine udviklingspuljer til 21 initiativer, som styrker uddannelsesområdet i Nordjylland. Blandt initiativerne er flere, som skal hjælpe ungdomsuddannelserne til at håndtere udfordringer og omfavne muligheder i den fremadstormende kunstige intelligens (AI).

Udviklingen i både de nye teknologier og de unges forventninger til, hvordan de kan bruge dem, stiller nye krav til, hvad uddannelserne skal kunne levere. Det mærker man bl.a. på de nordjyske erhvervsskoler, hvor man forventer, at chatbots, sprogmodeller og billedgenerering i fremtiden bliver en fast del af undervisningen.

Stort behov for viden om kunstig intelligens

De nye AI-teknologiers udvikling og indvirken på de unges skolearbejde giver på den ene side anledning til en vis bekymring hos skolerne. På den anden side erkender man, at teknologierne på et tidspunkt vil blive anset som helt naturlige værktøjer, som både undervisere og elever skal kende – og helst mestre.

- Vi har et akut behov for, at vores undervisere bliver klædt på til at udforske og eksperimentere med de nye AI-teknologier i undervisningen. Udviklingen kalder på en konkret plan, som viser, hvordan vi skoler med tryghed kan drage nytte af teknologien under de rette forudsætninger, siger projektleder og pædagogisk uddannelsesleder Ulla Bach Jensen fra EUC Nord.

Ud over EUC Nord er bl.a. Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Frederikshavns Handelsskole, EUC Nordvest og Center for It i undervisningen med i initiativet.

De unge skal have kompetencer til fremtiden

I Regionsrådet er politikerne meget opmærksomme på, at de unge skal have de bedste muligheder for at tilegne sig de kompetencer, der bliver brug for i fremtiden. Og efterspørgslen inden for AI forventes at blive markant. Derfor er der både store forhåbninger og et tilskud på i alt 3,6 mio. kr. til de nye initiativer, som involverer mere end 3.500 elever:

- Allerede i dag er der mangel på kompetencer inden for AI i Nordjylland, og efterspørgslen vil fortsætte med at stige i de kommende år som en følge af den teknologiske udvikling. Den udfordring kan vi løse i samarbejde på tværs af skoler og virksomheder, så eleverne både får en solid forståelse for AI og lærer at bruge de nye værktøjer i deres praktik ude i virksomhederne, siger Peder Key Kristiansen, formand for Regionsrådets udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

Flere elever til erhvervsuddannelserne

Ud over initiativerne, som skal understøtte brugen af AI på erhvervsuddannelserne, styrker Regionsrådet også erhvervsskolerne på en anden front. Det sker med et tilskud på knap 1 mio. kr. til 12 forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner, heriblandt Støvring Gymnasium, som vil arbejde for at tydeliggøre karrierevejene fra de almene gymnasier og HF til en erhvervsuddannelse:

- Det nordjyske arbejdsmarked mangler faglærte, og for en del studenter er en erhvervsuddannelse faktisk en attraktiv, men dog ikke særlig synlig karrierevej, siger projektleder og rektor på Støvring Gymnasium Anna Amby Frejbæk.

Målet med det nye, tværgående initiativ er at øge afgangselevernes kendskab til erhvervsuddannelserne gennem bl.a. praktikforløb, virksomhedssamarbejde og praksisorienteret undervisning på gymnasierne og HF.

Forventningen er, at flere studenter får lyst til at tage en erhvervsuddannelse inden for bl.a. det tekniske område, sundhed og omsorg.

- Det er en ny satsning, at vi støtter initiativer, der har fokus på, at eleverne på sin vis dobbeltuddanner sig. Men det nordjyske arbejdsmarked mangler i høj grad faglærte, og vi kan se, at der er potentiale i at tænke alternativt og afprøve nye muligheder for rekruttering til erhvervsuddannelserne, siger Peder Key Kristiansen, formand for Regionsrådets udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

Yderligere informationer:

Regionsrådets udviklingspuljer 2024

Regionsrådet har i 2024 investeret i alt 10,6 mio. kr. fra Uddannelsespuljen og Teknologipagten i 21 initiativer, som skal udvikle uddannelsesområdet i Nordjylland. Her ses en oversigt over alle 21 initiativer, som har fået bevilling. Bevillingens størrelse er angivet i parentes:

 • AI på ungdomsuddannelserne (2.677.465 kr.)
 • AI og ChatGPT - ven eller fjende? (846.650 kr.)
 • Veje og valg – nye målgrupper til erhvervsuddannelserne (1.962.229 kr.)
 • EUD som attraktiv og synlig karrierevej (960.959 kr.)
 • LIV – Læring i virkeligheden (944.625 kr.)
 • Campus Hobro (800.000 kr.)
 • Rammer, der rammer (763.762 kr.)
 • HF Human (457.520 kr.)
 • Team trivsel (388.500 kr.)
 • 7. klasse prøver kræfter med STEM på HTX (70.000 kr.)
 • Naturfag i øjenhøjde (70.000 kr.)
 • STEM forløbs katalog (70.000 kr.)
 • Inkluderende elever – kompetenceløft til skrive- og læsevejledning (70.000 kr.)
 • Lokale folkemøder (69.891 kr.)
 • Fokus på fællesskaber (69.773 kr.)
 • Musikakademiet Frederikshavn (69.750 kr.)
 • Læring med AI (69.371 kr.)
 • Kan du regne den ud? (69.140 kr.)
 • Kunstig intelligens i STEM fagene (69.000 kr.)
 • Udfordrende overgange i fysik og matematik (68.000 kr.)
 • Kontaktlærerrollen (62.020 kr.)

Oversigter over initiativerne kan ses her på Region Nordjyllands hjemmeside:

Se oversigt over de 12 nye initiativer under Uddannelsespuljen

Se oversigt over de 9 nye initiativer under Teknologipagten

 

Kontaktpersoner:

Peder Key Kristiansen (S), medlem af Regionsrådet og formand for Udvalg for Regional Udvikling og Innovation, tlf. 30 60 81 23, peder.kristiansen@rn.dk

Majken Davids, Uddannelseskonsulent, Region Nordjylland, tlf. 51 51 70 14, m.davids@rn.dk

Opdateret