Indkøb

Region Nordjylland køber samlet ind.

Mængden af varer og tjenesteydelser, der forbruges i Region Nordjylland har et omfang, hvor der er driftsmæssige og økonomiske fordele ved at købe samlet ind. 

Region Nordjylland har derfor en Indkøbs- og udbudspolitik, der er gældende for alle regionens driftsområder, herunder samtlige institutioner, som er budget- og regnskabsansvarlige over for Regionsrådet. Som offentlig indkøber er Region Nordjylland underlagt EU’s udbudsregler. Udbud, der varetages af Strategisk indkøb, Offentliggøres via EU-supply. Oversigt over Region Nordjyllands øvrige udbud findes på Licitationer og udbud.

Region Nordjylland er en del af det forpligtende fællesregionale indkøbssamarbejde, RFI, Læs mere om det fællesregionale indkøbssamarbejde.

Region Nordjylland vil være førende indenfor implementering af e-handel efter de fælles nationale standarder. Målet er at understøtte hele indkøbsprocessen elektronisk fra udbudsfasen over ordreafgivelsen til bogføring og betaling. 

Region Nordjylland køber også fælles ind på det operationelle plan, alle indkøb foregår via vores centrale operationelle indkøb og foregår elektronisk gennem vores fælles indkøbssystem ILS, som anvendes bredt af både regionens virksomheder, institutioner, hjemmepatienter og praktiserende læger. 

Se en oversigt over de regionale institutioners EAN-numre og læs mere om elektronisk fakturering.