Tilsyn og klageadgange

Socialtilsynet fører tilsyn med de sociale tilbud i Region Nordjylland.

I juni 2013 vedtog et enigt Folketing lov om socialtilsyn med henblik på at styrke godkendelsen af og tilsynet med sociale tilbud og plejefamilier i Danmark. Loven er gældende pr. 1. januar 2014.

Det er herefter Socialtilsyn Nord, der har ansvaret for at godkende og føre driftstilsyn med sociale tilbud beliggende i Region Nordjylland. Kommunalbestyrelsen i Hjørring Kommune varetager opgaven med socialtilsyn i Region Nordjylland.

For sociale tilbud m.v. beliggende i Hjørring Kommune varetages opgaven med socialtilsyn af Socialtilsyn Øst.

Oplysninger om godkendelse af og tilsyn med de sociale tilbud m.v. registreres på Tilbudsportalen. 

Klageadgange

Vejledning til hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over et af regionens tilbud.

Whistleblowerordning