Mission, vision og værdier

I Specialsektoren vil vi opnå resultater gennem fælles mission, vision og værdier.

Med vores mission vil vi understrege, hvad vores kerneopgave er. Vores vision fremhæver vores overordnede mål og dermed det, vi vil opnå i Specialsektoren. I Specialsektoren arbejder vi med Region Nordjyllands ITOP-værdier om indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme.