Patientforløb og Økonomi

Vi understøtter regionens politisk-strategiske mål. Vi bidrager til at udvikle det samlede sundhedsvæsen i samarbejde med hospitalerne, praksissektoren og kommunerne, således at patienterne/borgerne får den bedste behandling både på hospitalerne og i det nære sundhedsvæsen tæt på borgerens hverdagsliv. Vi understøtter hospitalerne i at nå de politisk fastsatte målsætninger.

Vi udvikler sundhedsaftalen, det nære sundhedsvæsen, samarbejdet mellem hospitalerne, kommuner og almen praksis, således at borgerne oplever et sammenhængende forløb. Vi sikrer, at alle borgere i hele regionen har et lægetilbud, der er tæt på, og vi samarbejder med læger og andre ydere om at udvikle praksissektoren. Vi understøtter at hospitaler, kommuner og almen praksis tager digitale hjælpemidler i brug for at skabe sammenhæng og nærhed i behandlingen til gavn for patienterne.

Vi forestår den årlige udarbejdelse af et samlet regionalt budget, og sikrer økonomiopfølgning i samarbejde med virksomheder, afdelinger og stabe.
Vi arbejder med nærhedsfinansiering, så det understøtter, at flere borgere behandles i eget hjem uden at komme ind på hospitalsmatriklen

Vi leverer tidstro og relevante data til ledelser på alle niveauer i Region Nordjylland og bidrager til at udarbejde analyser. Der er et øget fokus på information om den nordjyske population, til brug for hospitaler og primær sektor, og med analyser gives et grundlag for at igangsætte initiativer, der forbedrer nordjydernes sundhed gennem mere effektive og patientnære Sundhedstilbud.

Organisering

Patientforløb og Økonomi består af cirka 90 medarbejdere fordelt på 4 kontorer.

Patientforløb og Økonomis organisationsdiagram

Ledelsen i Patientforløb og Økonomi

Kontakt