Specialsektoren

Alle Specialsektorens tilbud er igen åbne for besøg.

Vi henstiller til, at besøgende fortsat husker de generelle råd for at undgå smitte med COVID-19. 

Læs mere om besøg

21-6-2021

Til pårørende og andre samarbejdspartnere

I Specialsektoren følger vi de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra myndighederne.

Det vil blandt andet sige, at vi har et øget fokus på hygiejne, vi har udarbejdet beredskabsplaner og vi formidler vigtig information til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere.

God håndhygiejne reducerer smitterisiko

 

Se i videoen, hvordan du udfører grundig, korrekt håndvask.

COVIDmeter

COVIDmeter 

Tilmeld dig COVIDmeter og hjælp Statens Serum Institut med at holde øje med udbredelsen af COVID-19 og andre alvorlige smitsomme sygdomme i den danske befolkning.

Læs mere og tilmeld dig COVIDmeter

Sociale tilbud og specialundervisning

Det er den enkelte kommune der har ansvaret for, at der er sociale tilbud til rådighed for borgerne i kommunen.

Regionen spiller en vigtig rolle som leverandør af sociale tilbud og tilbud på specialundervisningsområdet for kommunerne.

Information om matchning af borgere til regionens tilbud. 

 

Vi vil medvirke til, at hver enkelt menneske, der benytter vores tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse.

Læs mere om Specialsektorens mission, vision og værdier.

Når Specialsektoren behandler oplysninger om dig

Specialsektoren i Regions Nordjylland behandler personoplysninger om dig, når du benytter et af vores tilbud.

Se hvilke oplysninger vi behandler

VISO

Region Nordjylland yder specialrådgivning til både kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager. 

Læs mere om Region Nordjyllands VISO-leverandører

Alkohol og trafikkursus

I samarbejde med Rigspolitiet udbyder Region Nordjylland kursus i Alkohol og Trafik (A/T-kursus) i forbindelse med generhvervelse af kørekort.