Matchning af borgere

For at visitere til Region Nordjyllands sociale tilbud og specialundervisningstilbud, skal du følge de nedenstående procedurer afhængigt af typen af tilbud, du ønsker.

Har du spørgsmål i forbindelse med matchingen kan du kontakte vores socialfaglige konsulenter. Du finder deres kontaktinformation nederst på siden.

Andre procedurer

Udover ovenstående har Specialsektoren en række tilbud og indsatser med andre procedurer for optagelse. Det drejer sig om:

Kontaktinformation - Socialfaglige konsulenter