Specialsektoren

Sociale tilbud og specialundervisning

I Specialsektoren leverer vi ydelser til børn, unge og voksne med alvorlige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser eller sociale problemer, gennem vores sociale tilbud og specialundervisning.

Det er vores mission at medvirke til, at hvert enkelt menneske, der benytter vores tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse.

ANT-kursus

I samarbejde med Færdselsstyrelsen udbyder Region Nordjylland kursus i Alkohol, Narko og Trafik (ANT-kursus) i forbindelse med generhvervelse af kørekort.

Læs mere

VISO

Region Nordjylland yder specialrådgivning til både kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager. 

Læs mere om Region Nordjyllands VISO-leverandører