Dine rettigheder når regionen behandler oplysninger om dig

I Region Nordjylland behandles der hver dag personoplysninger om alle de borgere, som er i kontakt med regionen.

Regionens måde at indhente-, bruge- og videregive personoplysninger på, skal overholde principperne i den gældende lovgivning. Det betyder, at regionen kun behandler personoplysninger om dig, hvis lovgivningen giver mulighed for det, eller hvis du giver dit samtykke til det. Regionen indsamler og behandler kun personoplysninger til konkrete saglige formål. Det kan fx være patientbehandling, sundhedsplanlægning og sociale botilbud.

 

Høj sikkerhed

Regionen behandler kun de personoplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til. I Region Nordjylland er det et mål at have det højeste niveau af sikkerhed, hvad angår beskyttelsen af personoplysninger. Derfor har regionen både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som skal sørge for, at personoplysninger om dig ikke mistes, ødelægges, misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

I Region Nordjyllands persondatapolitik kan du desuden læse mere om, hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger i vores daglige arbejde. Du finder vores persondatapolitik her. English version: Personal data policy.

Nedenfor kan du læse om dine rettigheder, når Region Nordjylland har ansvar for behandling af personoplysninger om dig.

Hvis Region Nordjylland behandler oplysninger på vegne af andre dataansvarlige, fx på vegne af en anden region, vil du opleve at blive henvist til at tage kontakt til den dataansvarlige i stedet. Det kan fx være den region, som du bor i.

Dine rettigheder