Området for Kommunikation og Specialpædagogik

 

Kommunikation og Specialpædagogik

Områdechef Carsten Lindgaard Johansen, tlf. 97 64 72 00, clj@rn.dk

 

Kommunikation og Specialpædagogik

Tilbuddene på Området for Kommunikation og Specialpædagogik leverer ydelser til:

 • børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed eller høretab
 • voksne med høreproblemer, børn og voksne med synsproblemer samt børn og voksne med behov for støtte til kommunikation
 • børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau

Kontakt

Området for Kommunikation og Specialpædagogik
Tlf. 97 64 72 00
Mail: kommunikation-specialpaedagogik@rn.dk

For at visitere til Region Nordjyllands sociale tilbud og specialundervisningstilbud, skal du anvende Specialsektorens matchningsskemaer.

Aktivitets- og Botilbud - CDH 

 • Landsdækkende aktivitets-, bo- og aflastningstilbud til børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab.
 • Kurser og efteruddannelse for professionelle og pårørende.

Læs mere om tilbuddet

 
 • Lands- og landsdelsdækkende undervisning og behandling til børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab
 • Landsdækkende materialeudvikling og –produktion målrettet områderne høretab, døvblindhed og tegn til tale, VISO/KaS
 • Kurser og efteruddannelse for professionelle og pårørende

 Læs mere om tilbuddet

Institut for Syn og Hørelse

 • Regionsdækkende rådgivning om syn, hørelse og alternativ kommunikation
 • Landsdækkende VISO-rådgivning til børn og voksne med døvblindhed
 • Landsdækkende VISO-rådgivning vedrørende børn og unge med høretab
 • Kurser i alkohol, narko og trafik (generhvervelse af kørekort)

Læs mere om tilbuddet

 
 • Regionsdækkende døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne
 • Eksterne ydelser, som har til formål at understøtte en god udvikling i familier og plejefamilier til børn og unge med handicap

 Læs mere om tilbuddet

Information til kommuner

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har indgået en særlig aftale om et forstærket samarbejde om nogle af de mest specialiserede social- og specialundervisningstilbud i Nordjylland.

Akutberedskab

Region Nordjylland har opbygget et akutberedskab, som skal sikre, at der kan ske en hurtig visitering i sager af akut karakter. 

Der er et beredskab for samtlige målgrupper, som er opbygget omkring de tilbud, der er nævnt i rammeaftalen.

Kontaktpersoner i Specialsektorens administration

Socialfaglig konsulent

Karen Kokholm
91 17 77 79
karen.kokholm@rn.dk

Socialfaglig konsulent

Rikke Jæger Pedersen
91 17 77 76
rjp@rn.dk

Økonomikonsulent

Stefan Gøtke
29 79 40 56
s.goetke@rn.dk

Projekt- og planlægningskonsulent

Jens Teisen
61 14 56 35
jete@rn.dk