Regionsrådet har vedtaget ny strategi for Nordjyllands udvikling

Om Regionen Regional Udvikling

Regionsrådet har vedtaget en ny Regional Udviklingsstrategi 2024-2027 for Nordjylland. Det sker efter knap et års målrettet arbejde med regionens udfordringer og muligheder samt en bred involvering af offentligheden.

Regionsrådet vedtog den 18. december en ny Regional Udviklingsstrategi, som skal være med til at styrke Nordjylland som en grøn, kompetent og sammenhængende region, der er attraktiv for borgere, virksomheder og besøgende.

En vision for hverdagen og for fremtiden

Strategien, som populært kaldes RUS, gælder i fire år fra 2024 til 2027. Den har stor betydning for Nordjyllands udvikling, fordi den på mange områder har direkte indflydelse på nordjydernes hverdag og på deres fremtid.

- Strategien er et afgørende værktøj for os politikere og administrationen, fordi den sætter rammen om de beslutninger, vi kommer til at træffe for at skabe et godt liv med trivsel og muligheder for borgerne i Nordjylland. F.eks. når vi arbejder for nye uddannelsestilbud til de unge, bedre mobilitet for bus- og togpendlere samt et stærkere kulturliv og et renere miljø til glæde for alle. Derfor kalder vi den for hele Nordjyllands strategi, forklarer Peder Key Kristiansen, formand for Udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

Fælles løsninger på de store udfordringer

Mange borgere, virksomheder og organisationer har undervejs i det seneste års arbejde med strategien sat deres præg på den nye, fælles kurs.

Siden januar har der bl.a. været holdt et stort borgertopmøde, dialogmøder med kommuner, lokale foreninger og erhvervsorganisationer samt unge fra de nordjyske ungdomsuddannelser. Og endelig var det færdige forslag til strategien i 8 ugers offentlig høring i oktober og november, hvor der også blev afholdt tre debatmøder i Brønderslev, Nykøbing Mors og Hobro.

Derfor er det med god tro på bred nordjysk opbakning til strategien, at Regionsrådet sætter gang i de samarbejder og initiativer, der skal være med til at føre visionerne for Nordjyllands udvikling ud i livet.

- Det er vigtigt, at vi har været så bredt omkring, hvor vi har lyttet, fået nye idéer og fundet kompromisser. Fordi de største samfundsudfordringer kan vi kun løse i fællesskab. Så dialogen, vi har haft om strategien, ruster os til, at vi kan fortsætte med at træffe både populære men også nødvendige beslutninger for Nordjyllands udvikling, siger Peder Key Kristiansen, formand for Udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

Strategien blev vedtaget af et flertal i Regionsrådet bestående af Socialdemokratiet, Konservative, Venstre, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne.

Et mindretal bestående af Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti kunne ikke godkende indstillingen begrundet strategiens støtte til, at en tredje Limfjordsforbindelse skal gå via
Egholm.

Et andet mindretal bestående af Enhedslisten kunne ikke godkende indstillingen, da Enhedslisten finder, at Nordjylland har brug for en strategi for, hvordan grøn omstilling, løsning af klimaudfordringerne og sikring af mere biodiversitet kunne skabe øget beskæftigelse og udvikling i Nordjylland.

Et tredje mindretal bestående af Nye Borgerlige kunne heller ikke godkende indstillingen.

Yderligere informationer:

Regional Udviklingsstrategi 2024-2027

Den nye Regional Udviklingsstrategi 2024-2027 blev vedtaget af Regionsrådet den 18. december 2023.

Strategien lægger den kurs, som Regionsrådet sammen med sine samarbejdspartnere vil følge i bestræbelserne på at skabe et kompetent og bæredygtigt Nordjylland, som er attraktivt for borgere, virksomheder og besøgende. Og ikke mindst et Nordjylland som er kendt for sammenhængskraft og samarbejde på tværs af region, kommuner, erhvervsliv, videninstitutioner og organisationer.

Strategien har fokus på mange områder, som er vigtige for Nordjylland: Uddannelse og kompetenceudvikling af fremtidens arbejdskraft; den grønne omstilling og klimatilpasning; miljø, natur og kultur; kollektiv trafik og infrastruktur samt indsatsen for regionens yderområder og samarbejder med ind- og udland.

Læs den nye Regionale Udviklingsstrategi 2024-2027 på rus.rn.dk

Kontaktpersoner:

Peder Key Kristiansen (S), formand for Udvalg for Regional Udvikling og Innovation, tlf. 30 60 81 23, peder.kristiansen@rn.dk

Tommy Tvedergaard Madsen, projektleder, Sekretariat for Regional Udvikling, Region Nordjylland, tlf. 22 56 84 64, ttm@rn.dk

Opdateret