Region Nordjylland fjerner olieforurening nær vandværk og boliger i Grindsted

Om Regionen Regional Udvikling

En forurening på ca. 100.000 liter olie bliver nu bortpumpet fra en grund i Grindsted ved Vodskov. Det er Region Nordjylland, der står bag det omfattende projekt for at forhindre olieforureningen i at sprede sig til drikkevandet og de omkringliggende boliger.

Kraftig olieforurening fra gammelt mejeri

Fra 1935 til 2000’erne lå der et mejeri med store olietanke på Uggerhalnevej 7 i Grindsted ved Vodskov. Ved en forureningsundersøgelse konstaterede Region Nordjylland, at en meget kraftig olieforurening fra det tidligere mejeris olietanke har spredt sig til det meste af grunden. Undersøgelsen viste, at både jord og grundvand er kraftigt forurenet med olie, og at der ligger et lag på op til 1,5 m ren olie på grundvandet. Forureningen udgør en risiko i forhold til Grindsted Vandværk, og der er desuden en risiko for, at den kan sprede sig til de omkringliggende boligejendomme.

- Jeg er meget glad for at få ryddet op, selvom det er en noget voldsom omgang og grunden det næste lange stykke tid er forvandlet til en byggeplads. Jeg er godt klar over, at grunden ikke bliver helt ren når Regionen er færdig, men det er godt at vide, at der nu er styr på forureningen. Jeg havde håbet, at det ville være muligt at bygge boliger på grunden, men om det bliver muligt engang, må tiden vise, siger grundejer Morten Sudergaard.

Oprensning vil vare i 1 år

Sidst i september gik arbejdet med etableringen af pumpeanlægget i gang på grunden i Grindsted, og der er nu nedboret 100 sugespidser, som opsuger olien. Olien opsamles i containerne og bortkøres til Mokana I/S i Aalborg Øst, som er specialist i håndtering af miljøfarligt affald.

Regionen forventer at kunne fjerne ca. halvdelen af den store mængde olie, der er på grunden, og når oppumpningen er afsluttet, er der ikke længere risiko for, at olieforureningen kan sprede sig. Regionen forventer, at oppumpningen af olie på grunden i Grindsted skal foregå i ca. 1 år. Der vil også blive fjernet ca. 30 tons kraftigt forurenet jord. Projektet forventes at løbe op i 2,5 mio. kr.

- Arbejdet er omfattende, men fra Region Nordjyllands side forsøger vi at gøre processen så problemfri og tryg for borgeren som muligt trods de praktiske gener, der naturligvis følger med sådan et projekt. Vi reetablerer området efter aftale med grundejeren, når arbejdet er afsluttet, og vi lægger vægt på at have god dialog med borgerne gennem hele forløbet, siger Tina Rebsdorf Simonsen, der er projektleder i Jord og Vand i Region Nordjylland.

Yderligere informationer:

Fakta om jordforurening i Region Nordjylland

Regionerne har hovedansvaret for indsatsen over for jordforureninger, der truer menneskers sundhed. I Nordjylland findes der i dag godt 13.500 lokaliteter, som Region Nordjylland enten har kortlagt eller er i gang med at kortlægge for forurening. Det sker ud fra historiske oplysninger om hvilke erhvervsaktiviteter m.m., der har fundet sted på lokaliteten samt ved at tage jord- og grundvandsprøver, der hvor forurening er sandsynlig.

Efterfølgende er Region Nordjylland ansvarlig for oprensning, der hvor forureninger udgør en risiko for beboelse eller grundvand. Oprensninger udføres i tæt samarbejde med rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører.

På Region Nordjyllands hjemmeside rn.dk/jordogvand kan du læse mere om Regionens arbejde med jordforurening.

Sådan tjekker du nemt, om din grund er forurenet

Mere end 250.000 gange har borgere, ejendomsmæglere og andre klikket sig ind på Region Nordjyllands søgeside tjekdingrund.dk for at se, om en grund var forurenet. Siden har eksisteret siden 2010.

Regionen har med jordforureningsloven en myndighedsopgave med kortlægning af forurenede og muligt forurenede grunde i Nordjylland. På tjekdingrund.dk kan du se nogle af de oplysninger, Regionen har om grundene.


Kontakt

Tina Rebsdorf Simonsen
Ingeniør

Telefon
97 64 82 86

Mail
tr@rn.dk

 

Anja Melvej
Kontorchef

Telefon
24 59 75 24

Mail
a.melvej@rn.dk

Opdateret