Skyhøje udgifter for busser og tog er en regulær bombe under den kollektive trafik

Regional Udvikling

Et stigende pris- og lønniveau, specielt de skyhøje priser på brændstof til busser og tog, vækker stærk bekymring i Region Nordjylland. Aktuelt er der udsigt til et underskud på 44 mio. kr. i den kollektive trafik. Sådan et underskud vil fx medføre færre ekspresbusser, færre lokaltog og lukning af natbusser og sommerruter.

Lukninger af ruter og færre busser og toge

- Det er en regulær bombe under den kollektive trafik, vi står over for. Det vil have meget store konsekvenser for hele regionen, hvis der skal spares, hvad der svarer til 10 procent af det samlede budget på den kollektive trafik. Vi ser ind i lukninger af ruter, færre ekspresbusser, færre toge på skinnerne. Det får stor betydning for nordjyderne, og vi er stærkt bekymrede, siger Peder Key Kristiansen (S), formand for udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

Stigende udgifter – især til brændstof – er skyld i, at den kollektive trafik i Nordjylland lige nu står til at mangle 44 millioner kroner i 2023. Det forventede underskud udgør mere end 10 pct. af det samlede budget på 420 mio. kr. årligt.

Risiko for store forringelser

Findes der ikke en løsning, skal Region Nordjylland reducere budgettet ved omfattende besparelser på den kollektive trafik. Et skrækscenarie for Regionsrådet, som i givet fald vil være presset til at vedtage store serviceforringelser, begrænsede køreplaner og lukninger af regionale busruter. Det vil ramme både pendlere og uddannelsessøgende samt borgere i almindelighed i Nordjylland hårdt.

Som eksempel på hvor markante problemerne bliver, vil det eksempelvis alene give en besparelse på 11,6 millioner, hvis man indstiller kørslen med ekspresbusser efter kl. 18 og hele weekenden på de fire ruter Aalborg-Fjerritslev-Thisted, Aalborg-Nibe-Løgstør, Aalborg-Sæby-Frederikshavn og Aalborg-Aars-Farsø.

Herefter vil der så stadigvæk mangle besparelser for 32,4 millioner.

- Vi kan ikke håndtere et budgetunderskud på 44 mio. kr., uden at det vil føre til meget konkrete og mærkbare forringelser af den kollektive trafik i Nordjylland, siger Peder Key Kristiansen.

Behov for ekstra kompensation

Stigende priser håndteres normalt ved regionernes årlige økonomiforhandlinger med regeringen. Men ved årets økonomiaftale i juni blev der ikke taget stilling til håndtering af det ekstraordinært stigende pris- og lønniveau i den kollektive trafik.

Regionsrådet har i forbindelse med budgetlægningen for 2023 drøftet de aktuelle udfordringer, som rammer den kollektive trafik i både regioner og kommuner over hele landet. Gruppeformændene for samtlige partier i Regionsrådet henvender sig nu i fællesskab til regeringen for at sikre en fair regulering af budgettets pris- og lønniveau.

Regionsrådet anmoder om, at der også tages højde for de stigende brændstofpriser og lønudgifter i de opfølgende forhandlinger. Forhandlinger er planlagt til at finde sted i løbet af september mellem Finansministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. En opfølgning, der er kalendersat, fordi regeringen kompenserede for manglende billetindtægter som følge af Covid-19, men dog kun for årets første to måneder. Regionsrådsformand Mads Duedahl (V), ønsker at der bliver taget hånd om den store udfordring.

- Vi beder regeringen om en fair kompensation for det stigende pris- og lønniveau, sådan at vi kan se borgerne i øjnene og videreføre den kollektive trafik i Danmark med et både nødvendigt og godt serviceniveau, siger regionsrådsformand Mads Duedahl.

Opdateret