Introduktionsstilling i almen medicin

Du kan på denne side finde relevante ting omhandlede Introduktionsforløb i Region Nordjylland. Hvis du har øvrige spørgsmål og kommentarer, er du velkommen til at kontakte regionens kontaktperson som anført i boksen i højre hjørne af denne side.

Den almen medicinske speciallægeuddannelse er opdelt i to dele. Den første del, introduktionsuddannelsen, består af en 6 eller 12 måneders introduktionsstilling i almen praksis. Anden del, hoveduddannelsen, har en varighed på 4½ år.

Du kan søge introduktionsuddannelse i almen medicin efter du har gennemført den kliniske basisuddannelse (KBU). Når du har en godkendt introduktionsuddannelse, kan du søge hoveduddannelse i specialet.

Som ordet siger er formålet at du i ansættelsesforløbet bliver introduceret til specialet. Du kan afprøve, om specialet er den rette karrierevej for dig, ligesom din egnethed til specialet bliver vurderet i introduktionsforløbet.

I introduktionsstillingen vil løn- og personaleadministration ske fra Region Nordjylland, Center for Administration, hvor alle praktiske spørgsmål vedrørende løn, skattekort, ferie m.v. varetages. Du kan finde telefonnummer til din lønkonsulent på din lønseddel i e-Boks.

Stillingsopslag i almen medicin

Her kan du se aktuelle stillinger i almen medicin i Region Nordjylland.

I fanen Ansøgning og ansættelse nedenfor kan du finde tidsplan for opslag af stillinger.