Patientdialog

Vi har meget konkret fokus på patienten. I flere dimensioner. Vi informerer, vejleder og rådgiver patienter om deres rettigheder med hensyn til adgang til behandling, frit sygehusvalg, ventetider og klage- og erstatningsmuligheder. Vi behandler klagesager fra patienter og borgere på både hospitals- og praksisområdet.

Vi viderevisiterer patienter i forhold til det frie og det udvidede frie sygehusvalg, samarbejds- og udbudssygehuse (Enheden for Sygehusvalg) – og kontoret træffer afgørelser om patienternes ret til behandling i udlandet og udlændinges ret til behandling i Danmark.

Vi sekretariatsbetjener herudover Den Videnskabsetiske Komité og Samrådet for abort og sterilisation.

Patientsekretariatet driver regionens patientkontor, som har til opgave at informere, vejlede og rådgive patienter om deres rettigheder med hensyn til adgang til behandling, frit sygehusvalg, ventetider og klage- og erstatningsmulighed.

Patientdialog er en stabsenhed med reference til koncerndirektøren, som består af: 

  • Patientsekretariatet (herunder Patientkontoret)
  • Enheden for Sygehusvalg.