Klinisk Basis Uddannelse (KBU)

Du kan på denne side finde relevant information om KBU i Region Nordjylland. Hvis du har øvrige spørgsmål og kommentarer, er du velkommen til at kontakte regionens kontaktperson som anført i boksen i højre hjørne af denne side.

Et KBU-forløb i Region Nordjylland består af to gange seks mdrs. ansættelser, hvor første delen er i somatikken på henholdsvis Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital Thisted eller Regionshospital Nordjylland. Anden delen af KBU-forløbet vil være i almen praksis.

En KBU er en uddannelsesstilling. De kompetencer der skal erhverves igennem denne uddannelsesstilling kan læses i målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse

For alle KBU-sammensætninger er der lavet et uddannelsesprogram. Uddannelsesprogrammet er en beskrivelse af hvordan du i netop din forløbssammensætning skal opnå de kompetencer som er beskrevet i målbeskrivelsen. Alle uddannelsesprogrammer kan findes på videreuddannelsessekretariatets hjemmeside.

Hvis du lige har valgt et forløb i Region Nordjylland og skal til at søge en bolig, vil jeg anbefale dig at se på mulighederne for en lægebolig. Du kan læse mere på følgende på siden om lægeboliger for uddannelseslæger