Sammenhængende uddannelsesforløb

Region Nordjylland har fået tilladelse til et pilotprojekt, hvor du som medicinstuderende kan søge et sammenhængende uddannelsesforløb, der rummer KBU (Klinisk basisuddannelse) & Introduktionsstilling eller et sammenhængende uddannelsesforløb, der både rummer KBU, Introduktionsstilling & Hoveduddannelsesforløb. 

Begge uddannelsesforløb er uden om det vanlige KBU-lodtrækningssystem. 

Vi kalder det 'sammenhængende uddannelsesforløb', fordi du bliver ansat i flere sammenhængende ansættelser. Dermed sikres du tryghed i din ansættelse, og du slipper for ansøgningsrunderne til henholdsvis Introduktionsstilling og Hoveduddannelsesforløb.

I pilotprojektet opslår vi stillinger med sammenhængende uddannelsesforløb inden for specialerne Almen medicin, Kirurgi og Psykiatri.

Søg stilling i psykiatri

Søg stilling i almen medicin

Ansættelsesrunder

Der er ansættelsesrunde to gange om året til stillingerne med sammenhængende uddannelsesforløb. Ansættelsesrunderne er tilrettelagt, så du som medicinstuderende på 11. semester kan søge stillingerne og få en afklaring af, om du tilbydes en ansættelse, inden du ellers på 12. semester skal have dit lodtrækningsnummer.

Trin i ansættelsesprocessen Ansættelse i første halvår Ansættelse i andet halvår
Stillingerne opslås Primo/medio juni Ultimo november/primo december
Ansøgningsfrist (se altid det konkrete opslag) Medio/ultimo august Medio januar
Samtaler Primo/medio september Ultimo januar/primo februar
Start i KBU 1. marts/1. maj

1. september/1. november

Bemærk: For at være kvalificeret til at søge en stilling med et sammenhængende uddannelsesforløb, skal du være tilmeldt den pågældende KBU-runde ved Sundhedsstyrelsen. Bliver du tildelt en stilling med et sammenhængende uddannelsesforløb, udgår du automatisk af KBU-ordningen, og du vil derfor ikke modtage et lodtrækningsnummer.

Specialer og geografier

Læs om kombinationsmulighederne inden for de enkelte specialer, og hvor vi aktuelt tilbyder stillinger med sammenhængende uddannelsesforløb.

FAQ

Vi opdaterer løbende FAQ'en med de spørgsmål og svar, som regionen modtager om stillinger med sammenhængende uddannelsesforløb.