Sundhedsprofilen - Hvordan har du det?

Sådan kommer du i gang

 

Fysisk og mental sundhed

Helbred og livskvalitet

Her belyses bl.a. borgernes egne, subjektive vurdering af deres helbred, mens der også stilles skarpt på tilfredshed med livet og COVID19-pandemiens betydning for livskvaliteten.

Link til rapport

Sociale relationer

Her stilles der skarpt på, hvordan nordjyderne indgår i fællesskaber med hinanden, og du kan bl.a. se tal for hvor mange, der har nogen at tale med, når de har behov for det.

Link til rapport

Stress og trivsel

Denne del omhandler nordjydernes mentale sundhed, og ud over stress findes her også tal om f.eks. nedtrykthed, accept af eget udseende, forventninger til en selv, og belastninger i livet.

Link til rapport

Sygelighed

Her kan der ses tal for, hvor mange der angiver at have en langvarig sygdom eller anden lidelse på mere end 6 måneder, og hvilke sygdomme og lidelser der er tale om.

Link til rapport

Smerter og ubehag

Her finder du oplysninger omkring hvor mange nordjyder, som føler sig generet af forskellige typer af smerter i og på kroppen.

Link til rapport

Sundhedsvaner

Alkohol

Her kan du bl.a. læse om hvor mange, der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens nye udmeldinger om alkohol, og hvor mange der udviser tegn på problematisk alkoholforbrug.

Link til rapport

Fysisk aktivitet

Denne del omhandler nordjydernes bevægelsesvaner, hvor borgerne har besvaret spørgsmål om deres fysiske aktivitetsniveau i fritiden – fra fysisk inaktiv til hård træning og konkurrenceidræt.

Link til rapport

Kost

I denne del kan du f.eks. se, hvordan den nordjyske befolkning fordeler sig på tre rangordnede kostmønstergrupper ud fra spørgsmål om bl.a. indtag af frugt, grønt og fisk.

Link til rapport

Rygning og nikotinprodukter

Her kan du bl.a. finde tal for, hvor mange borgere der er storrygere, og hvor mange af dem, der ønsker at stoppe. Du kan også få information om nordjydernes anvendelse af snus og e-cigaretter.

Link til rapport

Søvn

Du kan her bl.a. finde information om borgernes søvnkvalitet. Søvnkvaliteten er beregnet i et søvnindeks, skabt på baggrund af forskellige spørgsmål om borgernes selvvurderede søvn.

Link til rapport

Vægt

Foruden en kategorisering af borgerne i fire forskellige vægtklasser på baggrund af deres BMI, findes her også tal for, hvor mange svært overvægtige, der samtidig ønsker at tabe sig.

Link til rapport

Sundhedsvæsen og samfund

Egen læge

I denne rapport kan du finde oplysninger om nordjydernes brug af egen læge, og lægens rådgivning omkring sundhedsvaner.

Link til rapport

Sundhedskompetence

Her findes informationer som vedrør nordjydernes evne til at håndtere informationer fra sundhedsvæsenet og reagere på baggrund af dem. 

Link til rapport

Transportbegrænsninger

Her rettes blikket mod borgerens oplevede udfordringer i forhold til at kunne transportere sig til forskellige typer af aktiviteter og tilbud. 

Link til rapport

Behandlingsbyrde

Behandlerbyrde er et udtryk for borgerens oplevede byrder i forbindelse med en behandlingskrævende sygdom eller helbredstilstand. Det gælder eksempelvis ift. medicin, genoptræning eller kontroller.

Link til rapport

Tillid

I denne rapport fokuseres på nordjydernes oplevelse af at have tillid til medmennesker og samfundsinstitutioner, samt deres følelse af tilknytning til lokalområdet. 

Link til rapport