Høring af Sundhedsaftalen 2024-2027

Sundhedsaftalen danner rammerne for det tværsektorielle samarbejde mellem sundhedsvæsenets parter i Nordjylland for en fireårig periode. Den 1. januar 2024 trådte Sundhedsaftalen 2024-2027 for det tværsektorielle samarbejde i Nordjylland i kraft som afløser for Sundhedsaftalen fra 2019.

Udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 blev sendt i høring den 28. juni 2023 med frist for at indsende høringssvar den 8. september kl. 12.00. 

Høringsversion til Sundhedsaftalen 2024-2027 blev sendt med høringsbrev til en liste over høringsparter.

Alle interesserede havde mulighed for at afgive høringssvar, der sendes til enten Peter Hvid Paulsen, Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, eller Mathilde Hougaard Madsen, Region Nordjylland.

Det er Sundhedssamarbejdsudvalget med repræsentanter fra Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og almen praksis, der har udarbejdet høringsversionen af Sundhedsaftalen 2024-2027.

Den endelige sundhedsaftale blev sendt til godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelser i perioden slut oktober til midt december 2023.


Materiale sendt i høring

 

Indkomne høringssvar 

Kontakt