Gymnasier er populære hos Nordjyllands unge

Om Regionen Regional Udvikling

De gymnasiale uddannelser er fortsat et meget populært valg blandt de nordjyske unge, når de skal vælge ungdomsuddannelse efter grundskolen. I år har 4.623 unge søgt ind på enten stx, hf, hhx, htx i Nordjylland. Det er en stigning på 61 unge i forhold til 2020, og stigningen sker på trods af generelt faldende ungdomsårgange.

En stor del af 4.623 unge, som i år har søgt en gymnasial uddannelse i Nordjylland, har kastet deres kærlighed på hf, som oplever pæn fremgang med 740 ansøgere mod 614 i 2020. Samme tendens er set i landets øvrige regioner siden indførelse af karakterkrav på de gymnasiale uddannelser i 2017. Hf giver fortrinsvist adgang til en bred vifte af korte og mellemlange videregående uddannelser, som eksempelvis sygeplejerske, pædagog og datamatiker.

For de øvrige gymnasiale uddannelser i Nordjylland, som tæller stx, hhx og htx, ligger søgetallet forholdsvist stabilt. Trods et mindre fald til stx på 68 ansøgere, tiltrækker denne uddannelse dog fortsat flest ansøgere. Således har 2.201 unge søgt stx i Nordjylland i 2021.

- Jeg er utroligt glad for, at så mange unge vælger en ungdomsuddannelse. Med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse er man nemlig rigtigt godt rustet til videre uddannelse og til fremtidens arbejdsmarked, siger Ole Stavad, medlem af Regionsrådet og formand for Udvalg for Regional Udvikling.

Langt de fleste får plads på ønsket gymnasium

Langt de fleste ansøgere vil igen i år blive optaget på det gymnasium, de har søgt som førsteprioritet. Det er ifølge det nordjyske Fordelingsudvalg blot en ud af mange opmuntrende ting i årets søgetal, som foruden fremgang til hf-uddannelsen har oplandsgymnasierne i Frederikshavn, Brønderslev, Vesthimmerland og Thisted blandt højdespringerne:

- Vi glæder os over den store fremgang på oplandsgymnasierne, og at mange unge har opdaget, at hf er en fremragende uddannelse, hvor man nu kan begynde lige efter 9. klasse og få en studentereksamen, der leder frem til udmærkede uddannelser, specielt på University College Nordjylland eller erhvervsuddannelserne. Samtidig er det godt for den grønne omstilling og erhvervslivet, at der er mange ansøgere på stx og htx, for det er de to ungdomsuddannelser der sender flest unge til ingeniørstudierne og de naturvidenskabelige fag på universitetet, siger Søren Hindsholm, rektor på Nørresundby Gymnasium og HF og formand for Fordelingsudvalget.

Beregninger viser, at Nordjylland i fremtiden vil mangle arbejdskraft med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer fra de såkaldte STEM-uddannelser, hvilket står for Science, Technology, Engineering Mathematics. I det lys er den store søgning til stx og htx en positiv indikator for udbuddet af fremtidens arbejdskraft.

Samtidig hilses fremgangen på oplandsgymnasierne velkommen af Regionsrådet, som er meget optaget af, at der sikres en decentral uddannelsesstruktur med gode muligheder for at uddanne sig i hele Nordjylland.

Ansøgerne får endelig besked om deres optagelse senest den 30. april, og 99 pct. af eleverne kan forvente at få deres 1. prioritet opfyldt.

Yderligere informationer:

Antal ansøgere i 2021 (2020-tal i parentes):

• stx: 2.201 (2.269)
• hf: 740 (614)
• hhx: 1.118 (1.105)
• htx: 529 (529)

Det betyder forkortelserne:

• stx - studentereksamen (det almene gymnasium)
• hf - højere forberedelseseksamen
• hhx - højere handelseksamen (handelsgymnasium)
• htx - højere teknisk eksamen (teknisk gymnasium)
• ib - international baccalaureate (international gymnasial uddannelse)

Opdateret