TILBAGE

Kursen er lagt for Nordjyllands udvikling

28. maj 2020
Se andre nyheder indenfor:
Om Regionen Regional Udvikling
Regionsrådet har vedtaget en ny Regional Udviklingsstrategi 2020-2023. Strategien vil være rammen for Regionsrådets samarbejde med kommuner, organisationer og borgere om at skabe dynamik og bæredygtig udvikling i hele Nordjylland i de kommende år.

Kontakt

Projektleder

Tommy Tvedergaard Madsen

Specialkonsulent

Tlf.:

22 56 84 64

Mail:

ttm@rn.dk
Forfatter

Klaus Munkhøj Nielsen

Specialkonsulent

Tlf.:

97 64 84 20