Nyt samarbejde skal rådgive Regionsrådet om gymnasieuddannelser

Om Regionen Regional Udvikling

Regionrådet har nedsat et nyt gymnasiesamarbejde, som skal rådgive dem på gymnasieområdet. Samarbejdet dækker alle gymnasiale institutioner i Nordjylland, og det skal hjælpe Regionsrådet med at sikre et tilstrækkeligt og varieret udbud af gymnasiale uddannelser i hele regionen.
Uddannelse
Foto: Region Nordjylland

Tættere samarbejde om udfordringer

Det nye gymnasiesamarbejde er blevet etableret for at styrke samarbejdet i en tid med faldende ungdomsårgange i de fleste nordjyske kommuner.

Samtidig blev der i juni 2022 vedtaget nye nationale regler for elevfordeling og kapacitetsfastsættelse på de almene og erhvervsrettede gymnasieuddannelser. Reglerne skal være med til at løse to grundlæggende udfordringer – dels skævheden i elevsammensætningen i landets tre største byer og dels udfordringen med faldende elevtal i de tyndtbefolkede områder.

Reglerne, som får virkning fra skoleåret 2023-2024, styrker regionernes ansvar for kapacitetsfastsættelse og elevfordeling. Herudover skal Regionsrådet nedsætte og lede de nye gymnasiesamarbejder på tværs af alle gymnasiale uddannelser.

Koordinering af studieretninger og valgfag

Det nordjyske gymnasiesamarbejde skal rådgive Regionsrådet og understøtte politikernes koordinering på det gymnasiale område, så man sikrer et tilstrækkeligt og varieret udbud af bæredygtige ungdomsuddannelser i Nordjylland.

De nordjyske gymnasier har deltaget i fastsættelsen af samarbejdets geografiske afgrænsning og i prioriteringen af dets opgaver. De vil bl.a. være at skabe overblik og koordinere udbud af studieretninger og valgfag på regionalt niveau, at lave fælles aftaler om elevflytninger samt at overvåge gymnasiernes kapacitet og fordeling af elever. Herudover vil gymnasiesamarbejdet have opgaver, som er knyttet til regionens Uddannelsesplan.

- I Nordjylland ønsker vi, at de unge har mulighed for at tage en gymnasial uddannelse af høj kvalitet relativt tæt på deres bopæl. At sikre den mulighed kræver et solidt kendskab til de lokale udfordringer og en tæt koordinering af de udbudte studieretninger og valgfag. Her er det nye gymnasiesamarbejde en værdifuld platform til både at styrke samarbejdet mellem Regionsrådet og gymnasierne og samarbejdet gymnasierne imellem, siger Peder Key Kristiansen, formand for Udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

Regionsrådet har formandskabet i gymnasiesamarbejdet, og i henhold til lovgivningen har Regionsrådet udpeget to repræsentanter blandt sine medlemmer. Det er udvalgsformand Peder Key Kristiansen (S) og næstformand Per Bisgaard (V), begge fra Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

Herudover består gymnasiesamarbejdet af en repræsentant fra alle de gymnasiale afdelinger i Nordjylland.

Opdateret