Underskud i den kollektive trafik tvinger politikerne til besparelser

Regional Udvikling

Et stort underskud i den kollektive trafik bliver ikke dækket af staten, som regionens politikere håbede. Derfor skal der nedlægges afgange og enkelte sommerruter. Udvalg for Regional Udvikling og Innovation har netop sat navn på de ruter, hvor der som konsekvens foreslås reduktioner i 2023 og frem.

Færre busser

Der kommer ændringer – herunder færre afgange - på 25 forskellige regionale busruter fra august 2023. De fleste af ruterne vil opleve færre afgange i aftentimerne og i weekenden. 2 sommerruter lukkes helt. Det drejer sig om sommerrute 99 mellem Blokhus og Skagen samt rute 92 mellem Aalborg og Fårup Sommerland.

Det er konsekvensen af stærkt øgede udgifter til brændstof, som har gjort driften af den kollektive trafik væsentligt dyrere. Regionsrådet i Region Nordjylland havde håbet, at staten ville kompensere for de øgede udgifter. Da det ikke skete, besluttede Regionsrådet i oktober, at tilpasse budgettet for kollektiv trafik i 2023-25. Samlet set er underskuddet i den treårige periode på 65 millioner kroner. Herefter forventes en normalisering af priserne. 

- Beslutningen om besparelser på den regionale kollektive trafik er nødvendig på grund af den aktuelle økonomiske situation, som vi ikke bliver kompenseret for af staten. Vi har med NT lavet et forslag, der tager hensyn til, at man kan komme til og fra uddannelsesinstitutioner og vi har også haft fokus på at bevare natbusserne, siger Peder Key Kristiansen (S), formand for udvalg for Regional Udvikling og Innovation i Region Nordjylland.

Udvalget har taget stilling til forskellige scenarier for besparelser og har haft stort fokus på at undgå lukning af hele ruter, ligesom det har været vigtigt at sørge for god kollektiv trafik til og fra uddannelsesinstitutioner.

- 65 millioner kroner er et stort beløb. Vi har gjort hvad vi kan, for at reducere på andre områder af budgettet for regional udvikling i regionen, men tilbage står desværre, at vi skal spare 29 mio. kr. på driften af bus og tog for at få regnestykket til at gå op, siger Peder Key Kristiansen.

Regionsrådet skal i sidste ende tage endelig beslutning til besparelserne. Det sker efter planen på et regionsrådsmøde d 27. februar.

- Det her er ikke godt for den kollektive trafik eller for sammenhængskraften. Vi synes, at det er en rigtig utilfredsstillende situation, som vi gerne ville have været foruden, siger udvalgsformanden. 

Besparelserne på driften skal først træde i kraft fra august 2023.

Se oversigt over konkrete besparelser på ruter her. 

Opdateret