Flere unge skal hjælpes godt i gang med en erhvervsuddannelse

Om Regionen Regional Udvikling

Med personlig vejledning og fælles forløb på tværs af forberedende grunduddannelser og erhvervsuddannelser er det målet at få flere unge godt i gang med en uddannelse til faglært.

Selvom Nordjylland gennem flere år har ligget i top på landsplan, når det gælder unges søgning til erhvervsuddannelser, så er regionen fortsat udfordret omkring fremtidens faglærte arbejdskraft. Det skyldes især en kombination af faldende ungdomsårgange og et stigende antal ældre faglærte, som i de kommende år forlader arbejdsmarkedet. Konsekvensen er, at Nordjylland i 2026 forventes at mangle ca. 5.000 faglærte.

Et nyt initiativ med navnet Fra FGU til EUD skal nu bidrage til at løse udfordringen. Det skal ske med målrettet hjælp og vejledning til unge mennesker under 25 år, som af enten faglige, personlige eller sociale årsager ikke er klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Bag initiativet står Regionsrådet, de nordjyske erhvervsskoler (EUD) og de forberedende grunduddannelser (FGU), ligesom initiativet medfinansieres af EU’s Socialfond Plus.

- Vi vil gerne give unge i de forberedende dele af uddannelsessystemet bedre muligheder for at få en erhvervsuddannelse. Nogle af dem har behov for lidt ekstra hjælp og vejledning for at komme godt i gang. Det giver vi dem nu, og vi forventer, at det både vil være til glæde for den enkelte unge og til gavn for de nordjyske virksomheder, som har brug for faglært arbejdskraft, siger Peder Key Kristiansen, medlem af Regionsrådet og formand for Udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

Uddannelsesstart i trygge rammer

En af erhvervsskolerne i samarbejdet er AMU Nordjylland, og her er trygge rammer en fællesnævner for de nye tiltag. FGU-eleverne vil bl.a. få tilbudt skolebesøg på erhvervsuddannelser, som de er interesserede i. Og der arrangeres såkaldt forlagt undervisning, hvor undervisere fra erhvervsskolerne besøger FGU-skolerne, så eleverne kan prøve kræfter med forskellige fag. Endelig vil FGU-eleverne få mere vejledning og få tilknyttet en ung-til-ung mentor de første 5-10 uger, når de starter på en erhvervsuddannelse.

- Det kan være grænseoverskridende for en del unge, når de efter en sommerferie skal starte en ny uddannelse et helt nyt sted, hvor man hverken kender undervisere eller klassekammerater. Når de udfordringer alle sammen kommer på én gang, så kan det desværre få elever til at droppe ud igen. Derfor forsøger vi at skabe en mere glidende overgang, som er tilpasset den enkelte elevs behov, så de bliver klædt bedst muligt på til at fortsætte den valgte uddannelse, siger Tom Levi Larsen, projektleder hos AMU Nordjylland.

Høje ambitioner kræver nytænkning

Nordjylland har siden 2019 som landets eneste region ligget over den nationale, politiske målsætning om, at mindst 25 pct. af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsrettet uddannelse.

En præstation som bygger på en mangeårig fælles indsats på tværs af Regionsrådet, kommunalbestyrelser, erhvervsskoler og virksomheder. Bl.a. med fokus på flere praktikpladser og initiativer på de enkelte erhvervsskoler, som har været med til at gøre deres uddannelser attraktive.

Men de seneste år har den positive udvikling i Nordjylland mistet fart, og samtidig er de politiske målsætninger hævet – både på nationalt plan og i Region Nordjylland hvor Regionsrådet har sin egen målsætning på hele 33 pct. for 2025.

- Vi har være gode til at skabe resultater, men vi må også erkende, at en del af de lavere hængende frugter nu er plukket. Derfor kræver det nytænkning at få genstartet en stigende søgning til erhvervsuddannelserne. Men vi er ambitiøse og tror på, at vi sammen med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet kan nå vores mål, siger Peder Key Kristiansen, medlem af Regionsrådet og formand for Udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

 

Fakta om Fra FGU til EUD:

Fra FGU til EUD starter den 1. april 2023 og løber i 3 år indtil den 30. april 2026.

Målet for projektet er, at 1.180 FGU-elever deltager i forløbet, og at 490 af disse FGU-elever starter på en erhvervsuddannelse. Desuden er målet, at 368 af eleverne stadig er i gang med en erhvervsuddannelse 5 uger inde i uddannelsen. Derudover vil der blive udviklet redskaber og metoder, der kan bruges fremadrettet til at hjælpe de unge fra FGU i valg af, overgang til og fastholdelse på en erhvervsuddannelse.

Projektet, der har et samlet budget på 24.868.602 kr., har fået 6.639.916,73 kr. i støtte fra Region Nordjylland og 9.922.572,20 kr. i støtte fra EU’s Socialfond Plus.

Projektleder er AMU Nordjylland.

De 10 økonomiske partnerskoler i projektet er Aalborg Handelsskole, SOSU Nord, TECHCOLLEGE, EUC Nord, HEG, FGU Aalborg, FGU Vendsyssel, FGU Himmerland og FGU Nordvest – Jammerbugt og AMU Nordjylland.

Opdateret