Regionen sætter fart på den grønne omstilling med nye ladestandere og el-biler

Om Regionen Regional Udvikling

Regionsrådet har besluttet, at der på regionens matrikler skal opstilles 70 nye ladestandere, for at understøtte udbredelsen af el-biler i Nordjylland. Samtidig vil regionens egen bilpark gradvist blive udskiftet til el-biler som et led i omstillingen til fremtidens klima- og miljøvenlige transport.

Regionsrådets beslutning forventes, når den er fuldt implementeret at give en reduktion af CO2-udledningen på 85 pct. for regionens transport i egne biler, og samtidig er det forventningen, at der på sigt kan opnås en mindre økonomisk besparelse, da driften af el-biler er billigere end driften af biler, som kører på benzin og diesel.

Der opstilles 70 nye ladestandere i Nordjylland

Regionen har i dag allerede 24 ladestandere fordelt på en række af regionens matrikler herunder på sygehusene i Nordjylland. Ladestanderne benyttes både af regionens egne el-biler, af ansatte i privat regi, og regionens gæster, som i stigende grad efterspørger muligheden for at oplade el-bil.

De eksisterende ladestandere har hidtil været tilstrækkeligt til at dække behovet, men hvis regionen fortsat ønsker at gå forrest i omstillingen til mere klima- og miljøvenlig transport, så er der både behov for flere ladestandere og for at regionen gradvist går over til at benytte flere eldrevne køretøjer.

Derfor opstilles 70 nye ladestandere, som vil blive fordelt på regionens matrikler i Nordjylland baseret på en analyse af kørselsbehov. Hvor det er muligt vil der blive opstillet ladestandere, som er offentligt tilgængelige, sådan at indsatsen også kan understøtte den grønne omstilling i Nordjylland i bredere forstand.

- Når det gælder grøn transport, så vil vi i regionen så at sige gerne køre forrest som et godt eksempel. For nyligt har vi indsat Danmarks tre første brintbusser i den kollektive trafik i Nordjylland, og nu er tiden kommet til, at vi gør regionens egen kørsel mere klima- og miljøvenlig. Målet med de nye ladestandere og flere el-biler er ikke kun at opnå en gevinst for klimaet og for den grønne omstilling. På sigt forventer vi også at spare penge, som vi i stedet kan bruge på kerneopgaver for de nordjyske borgere, siger Mads Thomsen (V), udvalgsformand for Klima og Miljø.

El-biler er gode for både klima og pengepung

Regionen har i dag over 200 køretøjer, som fortrinsvis kører på diesel eller benzin. Køretøjerne benyttes i forbindelse med vidt forskellige opgaver. Ambulancer og øvrige varevogne der benyttes til sygetransport eller i forbindelse med drifts- og vedligeholdsopgaver samt til transport af medicin eller blod. Minibusser til kørsler med beboere hos et bosted i Specialsektoren eller personbiler, der kan benyttes af personalet ved kørsler til og fra møder.

El-drevne køretøjer kræver opladning, som er mere tidskrævende end traditionel tankning af benzin og diesel. Derfor er det ikke alle typer af køretøjer, der egner sig til at blive udskiftet til el. Det kan være kritiske kørsler i ambulancer, og så er der nogle typer af køretøjer, hvor der reelt ikke er noget alternativ på markedet endnu. Enten fordi prisen er for høj eller fordi den pågældende model eller biltype endnu ikke findes som el-bil.

Men hvor der er et godt alternativ, igangsættes en gradvis udskiftning af bilparken. Det betaler sig i forhold til klima og miljø, men det forventes også at kunne betale sig økonomisk på den lange bane på trods af, at indkøbsprisen er højere for el-biler. Der er flere årsager hertil.

For det første er prisen på el billigere end diesel og benzin. For det andet er løbende vedligehold mindre da el-bilen typisk er mindre kompliceret og har færre bevægelige dele rent mekanisk. Endelig er der, i hvert fald indtil udgangen af 2021, en betydelig afgiftsrefusion på en stor del af den strøm, der bruges til opladning af el-biler. Den store joker her er dog det udformningen af det fremtidige afgiftssystem, hvor det forventes at Regeringen indgår en aftale indenfor få måneder.

Opdateret