Nordjyllands Dataplatform

"Nordjyllands Dataplatform" er Region Nordjyllands portal til deling af regionale data. Formålet er at styrke samarbejdet mellem sundhedsvæsenets parter i region, kommune og almen praksis, samt at udbrede viden om sundhed til den brede offentlighed. Platformen vil løbende blive udbygget med data og analyser. Etableret med støtte fra Regionsrådets Sundheds Innovationspulje.

God fornøjelse.

Data om sundhed

Sundhedsaftalens dashboard

 

Sundhedsaftalens Dashboard - som udarbejdes af Region Nordjylland i samarbejde med kommunerne - leverer data, der understøtter opfølgning på de aftalte mål i Sundhedsaftalen og arbejdet i klyngerne.


Se Sundhedsaftalens Dashboard

 

Sundhedsprofilen er en spørgeskemaundersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt borgere over 16 år i Region Nordjylland. Undersøgelsen gennemføres ca. hvert 4. år som en del af en landsdækkende undersøgelse.

 

Se den interaktive SUNDHEDSPROFIL

Data om personale mm.

Personale i tal viser udvalgte statistikker om de ansatte på Region Nordjyllands arbejdspladser, herunder opgørelser over beskæftigelsesudvikling, sygefravær, ansatte på fuldtid, eksterne vikarudgifter mm.

Læs mere om personale i tal