Bæredygtighed

Driften af Region Nordjyllands sygehuse, sociale institutioner og administrative funktioner giver anledning til et væsentligt klimaaftryk. Bæredygtighed og grøn omstilling i Region Nordjylland handler om at finde måder til at løse de opgaver regionen har, på en måde der er betydeligt mindre belastende for miljø og klima.

Regionens arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling dækker en bred vifte af indsatser på tværs af vores opgaveområder. Fællesnævneren for disse er, at vi forsøger at finde nye måder til at løse vores kerneopgaver for patienter, brugere og borgere i Nordjylland.

Det gælder bl.a. på vores hospitaler, i psykiatrien og institutioner på specialområdet, hvor vi arbejder målrettet med at mindske forbruget og finde grønnere alternativer inden for medicin, udstyr og fødevarer, uden at dette skal gå ud over patientsikkerhed, brugertilfredshed eller produktivitet.

Det gælder vores drift af den kollektive trafik med regionalbusser og regionaltog i Nordjylland, hvor vi arbejder med at styrke samkørsel og fremme anvendelse af grønnere teknologier og brændsler som biogas, el og brint. Og det gælder ikke mindst vores ambition for grønnere indkøb, klimavenlig bygningsdrift og transport samt miljøbevidst affaldshåndtering på tværs af alle regionens opgaveområder.

 

Nedenfor kan du læse mere om vores arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling – både i Region Nordjylland som virksomhed og gennem vores samarbejder om udvikling af Nordjylland som landsdel.