Fotografering i Region Nordjylland

Region Nordjylland er en offentlig organisation. Men regionens hospitaler og Specialsektorens tilbud er ikke et frit tilgængeligt område. Derfor er det ikke tilladt at fotografere eller filme hverken patienter, borgere, pårørende eller personale uden i forvejen at have indhentet skriftligt samtykke.

Patienter, borgere, pårørende og personale skal kunne færdes på hospitalet og på tilbuddene uden at skulle gøre sig overvejelser om, hvorvidt de bliver fotograferet eller ej.

Det er ulovligt og krænkende, hvis man på hospitalernes matrikler og Specialsektorens tilbud tager fotos/filmer personer uden deres samtykke, ligesom det i sagens natur også vil være ulovligt at offentliggøre dem.

Efter Straffelovens § 264a kan en person straffes, hvis denne ”uberettiget fotograferer en person, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, og personen ikke er en tilfældigt forbipasserende”.

Indgange til og forhallerne på hospitalerne er som ikke-frit tilgængelige steder omfattet heraf, ligesom patienter/pårørende og personale ikke er ”tilfældigt forbipasserende” personer.

 

Kontakt pressevagten før du fotograferer

Det betyder, at Region Nordjylland skal have besked om og give tilladelse til fotografering. 

Ønsker du at fotografere på en af regionens hospitaler og regionens institutioner, skal du kontakte regionens pressevagt på tlf.  eller mail 

Derudover skal de personer, der optræder på billederne, give samtykke. Dette gælder både stillfotos og levende billeder.