Regionsrådsmøde 26. februar

Vær med, når politikerne i Regionsrådet holder møde mandag 26. februar 2024. Det foregår i Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, Aalborg Øst kl. 13.00.

På mødet skal Regionsrådet godkende følgende punkter:

• Økonomirapport 0-2024 og overførsler samt udmøntning af bevillinger vedr. 2023 og 2024

• §233 ansøgning vedr. præhospital transport direkte til kommunal akutplads

• Udmøntning af midler til kræftområdet i 2024

• Individuel og afdelingsspecifik sløring i patientjournalen

• Klimabudget og årsplan 2024

• Afrapportering af energiscreening samt anlægsbevilling på 10,00 mio. kr. til energirenoveringer i 2024

• Anmodning om høringssvar vedr. DM i Skills 2026

Har du et spørgsmål til Regionsrådet, kan du få et svar i den spørgetid, som hvert regionsrådsmøde begynder med.

Alle er velkomne. Du kan også følge mødet på www.rn.dk/direkte. Inden mødet kan du læse hele dagsordenen på www.rn.dk.

 

Opdateret