Ledighedsdage (G-dage)

Ledighedsdage kaldes også G-dage, det står for dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiver.

Hvis du er fratrådt en stilling i Region Nordjylland kan du have ret til godtgørelse på dine to første ledighedsdage.

 

Betingelse for at få udbetalt dagpengegodtgørelse (G-dage) på de første to ordinære arbejdsdage efter fratrædelse er:

 • Medlem af en a-kasse
 • 74 timers beskæftigelse inden for de sidste 4 uger. Perioden forlænges på grund af ferie, sygdom m.v.
 • Afskedigelse (dog ikke hvis du selv er skyld i afskedigelsen)
 • Tidsbegrænset ansættelse/vikaransættelse
 • Opgavebestemt ansættelse

Du har ikke ret til dagpengegodtgørelse (G-dage), hvis:

 • Du har fået nyt arbejde den/de pågældende efterfølgende arbejdsdage.
 • Modtager sygedagpenge eller dagpenge.
 • Du holder ferie.
 • Du selv har sagt op.
 • Du har været ansat med løntilskud.
 • Der kan maksimalt udbetales 16 dagpengegodtgørelser pr. kalenderår.

Hvordan søger jeg om ledighedsdage?

Anmodning om ledighedsdage foregår ved at udfylde denne blanket.

Log ind med MitID og udfyld blanketten.

Når du har udfyldt blanketten skal du klikke på ”Send Blanket”, så sendes den automatisk til Løn og Personale i Region Nordjylland.

For yderligere oplysninger kontakt dit lønteam. Find lønteamet på denne side