Om Vikarservice

Vikarservice RN dækker behovet for vikarydelser inden for det sundhedsfaglige område på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, i Psykiatrien og Specialsektoren.

Vikarservice RN samarbejder med de kliniske specialer på hospitalerne samt Specialsektoren i Region Nordjylland og formidler bemandingsløsninger med kompetente vikarer inden for plejeområdet, som understøtter kravet om sikker drift og høj kvalitet.

Vikarservice RN samarbejder desuden med jobcentre i Aalborg Kommune og formidler virksomhedspraktikker inden for plejeområdet.


Mission

  • Vi driver og udvikler Vikarservice Region Nordjylland, så patienter, samarbejdspartnere og vikarer sikres den bedst mulige vikarløsning
  • Vi lægger vægt på kvalitet, tryghed og kontinuitet og har fokus på rekruttering, udvikling, fastholdelse af vikarer og nye forretningsområder
  • Vores møde med vikarer og samarbejdspartnere bygger på indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme

 

Vision

  • Vikarservice er den mest attraktive vikarenhed for vikarer, samarbejdspartnere og medarbejdere

o Vi sikrer mulighed for faglig udvikling hos vikarerne
o Vi sikrer det gode arbejdsmiljø for vikarer og medarbejdere internt i Vikarservice
o Vi sikrer de rette kompetencer til de rette opgaver, med fokus på kvalitet og økonomi