Regionssekretariatet

Sekretariatet leverer bistand til organisationen på en lang række områder og har følgende hovedopgaver:

 

Betjening af det politiske niveau. Det sker primært gennem forberedelse, afvikling og opfølgning på regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder, møder i de politiske udvalg, Kontaktudvalget og afholdelse af temadage for Regionsrådet, samt politikernes og rådets virke i øvrigt.

 

Betjening af direktionen og de øverste administrative fora. Regionssekretariatet bistår direktionen og regionsrådsformanden med sekretariatsbetjening generelt, forberedelse og bistand til møder i Direktionen og Strategisk Sundhedsledelse samt andre direktionsopgaver. Regionssekretariatet bidrager til at koordinere og følge op på sager, der skal forelægges for direktionen. Kontoret har desuden opgaver i relation til at yde støtte til regionsrådsformanden.

 

Presse: Regionssekretariatet har ansvar for pressearbejde og strategisk kommunikation om regionens mål og opgaver.

 

Receptionen: Telefonomstilling, vejledning af gæster, udlevering af parkeringstilladelser, udlevering af bilnøgler, mødebookinger, modtagelse af varer til depoterne.

 

Feriefonden: Regionssekretariatet administrerer regionens Feriefond.

 

Arkiv mv.: Regionssekretariat er ansvarlig for arkivfunktioner, aftaler med leverandører om post mv.

 

ESDH: Regionssekretariatet er ansvarlig for regionens ESDH-system.