Jura

Kontoret yder juridisk rådgivning, administrerer regionens forsikringer samt varetager regionens strategiske indkøb.

Juridisk rådgivning ydes bl.a. på det forvaltningsretlige, sundhedsretlige og personretlige område samt på det udbuds- og kontraktretlige område.

Strategisk indkøb gennemfører udbud og varetager det fællesregionale samarbejde i ” Regionernes Fælles Indkøb” – udbud gennemføres ofte i samarbejde med de øvrige regioner og/eller andre offentlige aktører fx de nordjyske kommuner.

Regionens indkøbschef udgør således sammen med kontorchefen for Jura kontorets ledelse.

Regionens forsikringskontor, administrerer og behandler regionens forsikrede og selvforsikrede områder herunder patientskader, arbejdsskader og bygnings-/løsøreforsikringer.

Jura refererer direkte til regionens økonomidirektør. 

Ledelsen i Jura