Digitalisering og IT

Digitalisering og IT er Region Nordjyllands it-afdeling, hvis kerneopgave er at it-understøtte og videreudvikle digitalisering i hele regionen.

Afdelingens omdrejningspunkt for arbejdet med digitalisering er at skabe værdi for borgeren. Borgeren er i centrum og skal tilbydes hurtig, nem og digital adgang til sundhedsvæsenet.

Fundamentet skal dog være bundsolidt, før man kan bygge ovenpå det. Derfor er sikker og stabil drift også meget højt prioriterede områder i afdelingen, og en forudsætning for arbejdet med videreudvikling af fremtiden digitale sundhedsvæsen.

 

Organisering

Digitalisering og IT er organiseret i fire kontorer og en stabsfunktion, som hver ledes af en kontorchef.

 

 

 

Ledelsen i Digitalisering og IT