Råstoffer

Fra den 1. marts til den 28. april ønsker Regionsrådet offentlighedens bidrag til sin nye Råstofplan 2024.

Vi inviterer råstofindvindere, interesseorganisationer, kommuner og borgere til at give bud på, hvordan råstofplanen kan udformes.

Sammen skal vi sikre os, at der er graveområder, der kan dække Nordjyllands behov for råstoffer. Og vi skal sætte ekstra fokus på bæredygtig indvinding og øget genanvendelse.

Læs mere og send os dine forslag eller bemærkninger digitalt på raastofplan2024.rn.dk