Benamputerede patienter får forlænget perioden, hvor de kan søge erstatning

Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Patienter, hvis sag om benamputation er forældet efter den 10-årige forældelsesfrist i Klage- og Erstatningsansvarsloven, kan i stedet få tilbud om en vejledende udtalelse.

Regionerne, herunder Region Nordjylland, har på anbefaling af Indenrigs- og Sundhedsministeriet aftalt med Patienterstatningen, at patienter, hvis sag om benamputation er forældet efter den 10-årige forældelsesfrist i Klage- og Erstatningsansvarsloven, i stedet kan få tilbud om en vejledende udtalelse.

Aftalen betyder, at benamputerede patienter, der er i tvivl om deres amputation kunne have været undgået eller udskudt, alligevel får behandlet deres sag ved Patienterstatningen.

Aftalen gælder kun for de patienter, som efter den 1. januar 2010 har fået amputeret et ben fra underben eller lårben af andre årsager end cancer eller ulykke (traume).

Patienten skal søge om erstatning hos Patienterstatningen inden den 31. december 2023 for at være omfattet af aftalen om vejledende udtalelser.

Ansøgningen kan sendes på Patienterstatningens hjemmeside: www.patienterstatningen.dk

Regionerne har med aftalen forpligtet sig til at følge Patienterstatningens vejledning om en eventuel erstatningsudbetaling. Vejledningen kan ikke ankes af patient eller region.

Da sagerne vedr. benamputerede patienter kørte i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland oprettede Region Nordjylland på den baggrund en hotline for benamputerede patienter i perioden 22. november 2022 – 3. januar 2023.

Der var ingen patienter, der henvendte sig til denne hotline. Formålet med hotlinen var at skabe åbenhed og tryghed for eventuelle nordjyske patienter.

Opdateret